Публічна оферта

Увага! Перед переглядом цього веб-сайту уважно прочитайте цю Публічну оферту (Надалі «Умови»). Користуючись нашим веб-сайтом або розміщуючи замовлення, Ви приймаєте на себе зобов'язання, передбачені цими Умовами.

Якщо ви не згодні з будь-якими описаними умовами, не використовуйте цей сайт.

Ці умови визначають правила користування веб-сайтом https://dasmart.com.ua/, умови публічного договору купівлі-продажу Товарів і надання послуг за допомогою цього сайту.

 

 1. Загальні положення
  1. На основі цієї публічної оферти (далі - "Договір") (відповідно до ст.ст. 633, 641 ТА гол. 54 Цивільного Кодексу України) Продавець пропонує будь-якій фізичній або юридичній особі (далі - "Покупець") укласти договір купівлі-продажу товарів (далі - "Товар").
  2. Оформлюючи замовлення на сайті "https://dasmart.com.ua/", Покупець підтверджує, що ознайомився з умовами цієї публічної оферти, повністю згоден з усіма її положеннями та зобов'язується їх дотримуватися.
 2. Замовлення та оплата товару
  1. Замовлення Товару здійснюється через сайт "https://dasmart.com.ua/". При оформленні замовлення Покупець зобов'язується надати правдиву та повну інформацію про себе, своє місце проживання та інші необхідні дані.
  2. Вартість Товару вказується на сайті "https://dasmart.com.ua/". У разі зміни вартості Товару, Продавець повідомляє про це на своєму сайті.
  3. Оплата Товару здійснюється шляхом переказу коштів на банківську картку Продавця, за реквізитами, що надаються при оформленні замовлення. Продавець зобов'язується надати Покупцю чек або інший документ, що підтверджує оплату Товару.
 3. Доставка Товару
  1. Доставка Товару здійснюється на умовах, визначених у договорі купівлі-продажу. Доставка може бути здійснена за допомогою кур'єрської служби або поштовою службою. Вартість доставки визначається окремо і додається до вартості Товару.
  2. Термін доставки Товару залежить від місця призначення, обраних Покупцем способів доставки та наявності Товару на складі Продавця. Продавець зобов'язується повідомляти Покупця про термін доставки Товару при оформленні замовлення.
  3. При отриманні Товару Покупець зобов'язується перевірити його на відповідність замовленню та наявність всіх комплектуючих. У разі відсутності чи пошкодження Товару, Покупець має право відмовитись від його придбання.
 4. Повернення Товару
  1. Покупець має право на повернення Товару впродовж 14 днів з дати його отримання. Повернення Товару здійснюється на умовах, визначених у договорі купівлі-продажу.
  2. Повернення Товару здійснюється за рахунок Покупця, за винятком випадків, коли Товар був пошкоджений чи не відповідав замовленню.
  3. Повернення Товару можливе лише за умови, що він був збережений у відповідних умовах та не має ознак використання.
 5. Відповідальність Сторін
  1. За недотримання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
  2. Продавець не несе відповідальності за збиток, заподіяний Покупцеві в результаті неналежного використання Товару.
  3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, наданої при оформленні замовлення, а також за використання Товару відповідно до інструкції, що додається до нього.
  4. Сторони зобов'язуються вирішувати всі спірні питання шляхом переговорів та домовленості.
 6. Конфіденційність та захист персональних даних
  1. Продавець зобов'язується зберігати конфіденційність даних, наданих Покупцем при оформленні замовлення, та не передавати їх третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
  2. Покупець дає згоду на обробку своїх персональних даних Продавцем, виключно для виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу.
  3. Продавець зобов'язується застосовувати відповідні заходи для захисту персональних даних Покупця від несанкціонованого доступу, втрати, руйнування чи розголошення.
 7. Зміни умов Договору
  1. Продавець має право вносити зміни до цього Договору без попереднього повідомлення Покупця. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на сайті Продавця.
  2. Якщо Покупець не згоден з новою редакцією Договору, він має право відмовитись від його умов та здійснити повернення Товару.
 8. Заключні положення
  1. Цей Договір визначає порядок купівлі-продажу Товару між Сторонами та вважається їх домовленістю на всі умови продажу.
  2. Заключаючи цей Договір, Покупець підтверджує, що ознайомлений з умовами продажу Товару, із змістом інструкції до нього, а також з правами та обов'язками, що передбачені цим Договором.
  3. Продавець має право передати свої права та обов'язки, що випливають з цього Договору, третім особам.
  4. Сторони зобов'язуються виконувати всі свої зобов'язання згідно з цим Договором, відповідати за порушення своїх зобов'язань та сприяти у врегулюванні будь-яких спорів, що виникнуть з виконання цього Договору.
  5. У разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів, він може бути переданий на розгляд в суд у встановленому порядку.
  6. Цей Договір підлягає тлумаченню відповідно до законодавства України.
  7. Сторони згодні, що будь-які зміни та доповнення до цього Договору можуть бути здійснені лише за взаємною згодою у письмовій формі.
  8. Цей Договір вважається укладеним з моменту прийняття Покупцем умов оферти та підтвердження Замовлення на сайті і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
  9. Усі зміни та доповнення до цього Договору є невід'ємною його частиною та діють з моменту їх оприлюднення на сайті Продавця.
  10. Сторони погоджують, що будь-яка інформація, що стосується цього Договору, передається електронним способом з використанням вказаних сторонами адрес електронної пошти.
  11. У разі виникнення будь-яких питань щодо виконання цього Договору, Сторони зобов'язані звертатися одна до одної з метою вирішення питання шляхом переговорів.